Activator 100

Activator är en koffeinshot som innehåller naturligt koffein från kaffe och guarana-extrakt som lämpar sig för användning i samband med träning och tävling. Koffein hjälper till att förbättra koncentration och vakenhet. Produkten användas antingen en timme före start eller under långa tävlingar/träningar. Ampullen (25 ml) innehåller100 mg koffein.

300810_image2

SEK 30,-